فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

فریلنسر

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

فریلنسر

نویسنده نو قلم

جدیدترین نوشته ها

0420224 آخرین زمستان قرن
روزانه نویسی

یک قرن گذشت تیک تاک تیک تاک تیک تاک تپش ثانیه ها و گذر از یک قرن مسافران قرن 1400،…

0320213 راهکارهای بهتر و بیشتر نوشتن
روزانه نویسی

کیف کوچک ابزار برای نقاشی و نویسندگی کیف دوشی نسبتا بزرگ، بزرگتر از کیف فعلی خرید پلنر و بولت ژورنال،…

0320213 کار اینترنتی
روزانه نویسی

طرح کسب و کار فروش گل و گلدان و محصولات جانبی فروش محصولات هنری و …. کار روی تولید محتوای…

0320213 کلمه سال ۱۴۰۰
روزانه نویسی

سه شنبه ۲۶ اسفنداین روزها عجیب می گذرد.انگار لحظه ای که کلمه ی تحول را انتخاب کردم، همان لحظه ی…