طرح و خیال

طراح

نقاش

بلاگر

فریلنسر

طرح و خیال

طراح

نقاش

بلاگر

فریلنسر

نوشته های بلاگ

کلمه سال

16 نوامبر 2018 نویسندگی
کلمه سال

کلمه سال

هر سال با کلمه ای آذین بسته شده

1399 تغییر

1400 تحول

1401 توسعه

1402 شکوفایی

1403 توانمندی

1404 دارایی

1405 آگاهی

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید