طرح و خیال

طراح

نقاش

بلاگر

فریلنسر

طرح و خیال

طراح

نقاش

بلاگر

فریلنسر

نوشته های بلاگ

سلام

سلام

سلام گلم

سلام عزیز دل

سلام ای دوست

سلام و دورد فراوان

سلام سلامتی می آورد

سلام بی بی، سلام مادر

سلام ای یار و غمخوار قدیمی

سلام سلام ستاره حال شما چطوره

سلام گفتن نشانه ادب و احترام است

با سلام دیدارها تازه و شروع می شود

سلام به روی ماهتان به چشمان سیاهتان

سلام اولین کلام برای برقراری ارتباط است

سلام کلید گشایش روابط و ارتباطات است

سلام سلام صد تا سلام، هزار و سیصد تا سلام

سلام به دلهای مهربان و چشمان درخشان شما

سلام گفتن سبد سبد سیب سلامتی برایت می آورد.

سلامی چون بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده ی روشنایی

سلام تو مرا به شوق می آورد تا لبخند بزنم و جویای احوالت باشم.

سلام کردن پیش کش پیام دوستی و سلامتی به آشنایان و عزیزانمان است.

یک دیدگاه بنویسید