طرح و خیال

طراح

نقاش

بلاگر

فریلنسر

طرح و خیال

طراح

نقاش

بلاگر

فریلنسر

نوشته های بلاگ

آنافورا نویسی

آنافورا نویسی

تعریف آنافورا نویسی:

 1. آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.
 2. آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.
 3. آنافورا هم در شعر و هم در نثر کاربرد دارد.
 4. آنافورا را در مثال زیر بخوانید:
  اگر کتاب بودم، رازهای سربسته را با خوانندگانم در میان می‌گذاشتم.
  اگر کتاب بودم، بهترین دوستت می‌شدم.
  اگر کتاب بودم، پر از دانستی‌های مفید می‎شدم.
  اگر کتاب بودم، نمی‌خواستم از همان اول، پایان قصه‌ام را بدانم.
  اگر کتاب بودم، تو را در دام قصه‌های دلربایم گرفتار می‌کردم.

آنافورا های من:

کتاب

کتاب یار مهربان

کتاب دوست بی زبان

کتاب یعنی آگاهی و دانش

کتاب یعنی کلکسیون کلمات

کتاب یعنی سرگرمی و تفریح

کتاب یعنی نقل زندگی دیگران

کتاب یعنی گنجینه افکار و محرم اسرار

کتاب یعنی دوست قدیمی یار صمیمی

کتاب یعنی آشنایی با تجربه زیسته غیر

کتاب یعنی خواندن فکر و اندیشه نویسنده

کتاب یعنی فرصت ثبت تجربه زیستن بشر

کتاب خوب را خوب باید خواند

کتاب نقشه و روشنگر راه است

کتاب موهبتی برای خلوت و تنهای

کتاب هدیه ای برای تنهایی هاست

کتاب پنجره ای است رو به ژرفای خیال

کتاب مانند دریچه ای رو به روشنایی است

کتاب راهی است به سوی حکمت و اندیشه

کتاب راهی برای برقراری ارتباط با دیگران است.

کتاب
کتاب خوب هدیه ای ارزشمند و دوست داشتنی است برای داشتن لحظاتی ناب و دلپذیر

مادر

مادر تاج سرم

مادر پرستار دلم

مادر یعنی سنگ صبور

مادر یعنی امید و انگیزه

مادر یعنی روح زمین و زندگی

مادر یعنی حامی و همراه من

مادر یعنی فرشته ای روی زمین

مادر یعنی عاشق مهربان و وفادار

مادر یعنی یکی یکدانه گل گلخانه

مادر یعنی محرم و مونس و همراه

مادر یعنی آغوشی باز برای آرامش و آسایش

مادر یعنی دلبر و دلدارم دار و ندارم صبر و قرارم

مادر یعنی یکی یکدونه که برایم لالایی می خونه

 

پدر

پدر یعنی

عشق

عشق یعنی کشک

عشق یعنی احساس ناب

عشق یعنی عقل و جنون

عشق یعنی مهر درون با دیگرون

عشق یعنی مهر خدا با بی خدا

عشق یعنی کار و تلاش در راه یار

عشق یعنی مهرو وفا، صدق و صفا

عشق یعنی دوست داشتن از ته دل

عشق یعنی دوستی بی قید و شرط

عشق یعنی دوست داشتن همیشگی

یک دیدگاه بنویسید