آخرین زمستان قرن

یک قرن گذشت
تیک تاک تیک تاک تیک تاک
تپش ثانیه ها و گذر از یک قرن
مسافران قرن 1400، آماده باشید، سال 1400 آخرین سال قرن 1300 بود.
این آخرین زمستان قرن است،و دیگر هیچ اسفندی با پیشوند هزار و سیصد نمی آید،این پایان یک داستان بلند است.
صد سال دیگر در پایان آخرین زمستان و آخرین اسفند،هیچکدام از ماهها نخواهیم بود،همه رفته اند، و آنچنان فراموش شده اند که انگار هرگز نبوده اند …
سال 1401 مبارک باد. پیشاپیش شروع سال نو در قرنی جدید را تبریک می گویم.
ان شاءالله سالی خوب و خوش و سرشار از موفقیت داشته باشید.