Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

نوشته های بلاگ

خانه درختی

خانه درختی … خانه رویاها
خانه درختی … خانه آرزوها
خانه درختی … خانه فانتزی ها
خانه درختی … خانه نوستالوژیک
خانه درختی … جایگاه ایده و ابتکار
خانه درختی … آشیانه و لانه آمال و اموال
خانه درختی … خانه شادی ها و دلخوشی ها

یکی از فانتزی های من داشتن یک خانه درختی است.
دختران هنرمند و نقاش خوب می دانند که من چه می گویم

خانه درختی من می تواند روی یک درخت تنومند و سر سبز میوه دار باشد مثل: شاه توت
به رنگ سبز و قرمز و بنفش و عطر شکوفه های بهاری
از جنس چوب و شیشه
با یکی دو پنجره دلباز و یک تراس نقلی برای گلهای زیبا و رنگارنگ

یک محیط امن و دبش برای هنر و خلاقیت، نوآوری و …
یک جایی برای رهایی از روزمرگی ها و خستگی های روزانه
جایی برای اثبات مثبت درون، ارتباط با کودک درون و فطرت الهی
جایگاهی برای کسب انرژی و انگیزه، فانتزی ها و عاشقانه های فردی و خلاقانه

نظر شما چیه؟ شما هم دوست دارید یک خانه درختی داشته باشید؟

#نوشتن #نویسندگی #خانه #خانه-درختی #خانه -آرزوها #محتوا #نقاشی #ایده #نانومحتوا #هنر #هنروخلاقیت#هنرنوشتن #توسعه-فردی #بولت #بولت-ژورنال

یک دیدگاه بنویسید