پدر یعنی

🌸” پدر ” يعني تپش درقلب خانه 💕” پدر ” يعني تسلط بر زمانه 🌸” پدر ” احساس خوب تکيه برکوه 💕” پدر ” يعني تسلي وقت اندوه 🌸” پدر ” يعني ز من نام ونشانه 🌸” پدر ” يعني فداي اهل خانه 💕” پدر ” يعني غرور و مستي من 🌸” پدر ” تمام هستي من 💕” پدر ” لطف خدابرآدميزاد 🌸” پدر ” کانون مهر و عشق و امداد 💕” پدر ” مشکل گشاي خانواده 🌸” پدر ” يک قهرمان فوق العاده 💕” پدر ” سرخ ميکندصورت به سيلي رخ فرزند نگردد زرد و نيلي 💕” پدر ” لطف خدا روي زمين است هميشه لايق صدآفرين است… 💕تقدیم به همه پدران سرزمینم 💕پیشاپیش روز پدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.