می نویسم چون …

می‌نویسم؛ چون غمگینم. می‌نویسم؛ چون نوشتن یکی از راه‌های مبارزه با اندوه است. … حتی اگر قادر به تامین زندگی‌ام نبودم، باز هم به نوشتن ادامه می‌دادم.
|ماریو بارگاس یوسا|

دیدگاهتان را بنویسید