آدم سالم

آدم سالم کیست؟
روان شناسی در جواب اين سوال میگوید :
آدم سالم ، آدميه كه با خودش و با آدمهاى اطرافش در حال جنگ و ستيز نيست، نتيجتاً حضورش به دیگران انرژى مثبت ميده!
بيشتر از اينكه انتقادگر باشه، مشوق است!
بيشتر از اينكه منفى باشه، مثبته!
بيشتر از اينكه متكّبر باشه، متواضعه!
بيشتر از اينكه بخواد خودنمايى كنه، دوست داره در يك فضاى اشتراكى، ديگران را ببينه و همينطور خودش ديده بشه!
-آدم سالم،هر آنچه را نمی فهمه مسخره نمیکنه،بلکه دائم یادگیرنده است!
-آدم سالم زيبائيها را ميبينه و بر زبان مياره!
-آدم سالم خوش خُلق هست، مزاح و طنز خوبى داره وشاداب است.
-آدم سالم همونى هست كه ميبينى، یک چهره است و یکرنگ!
-خلاقيت داره، برخوردش محترمانه است، ميتوانيد به او اعتماد كنيد، احساس امنيت كنيد!
-آدم سالم كنترل نياز نداره، تحسین براش مهم نیست، هر روز به یک شخصیت در نمیاد!
-آدم سالم،همرنگ جماعت نیست بلکه فقط از ارزشهای مثبت وعلمی جامعه تبعیت میکند و از جهل و خرافات فارغ است!
-آدم سالم، با هیچ عقیده و مذهبی دشمنی ندارد ولی با پیروان عقاید و مذاهب مختلف بحث و گفتگو میکند.
این آدمها را پیدا کنید و در گوشه ای از زندگی حفظ نمائید.

#انسانیت
#انسان_سالم

دیدگاهتان را بنویسید