مادر

مادر، بانوی آب و آیینه
مادر فرشته ی مهربانی
مادر عشق حقیقی و جادودانه
مادر که هست تنهایی هایم پر می شود و دلم آرام می گیرد،
مادر است که با قلبی مهربان و عاشق مرا دلگرم به زندگی می کند
مادر تنها کسی که دلش پر می کشد برای یک دنیا موفقیت و خوشبختی ات
من از مادرم یاد می گیرم که عشق واقعی چگونه است؟ و چرا باید عاشق بود.

مادرم را دوست دارم چون یار همیشگی من است، کسی که عشقش دروغ و موقتی نیست
مادر محبوب ترین دوست و مهربانترین فرد برای زندگی من که هرگز فراموشم نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید