نگاهی به زندگی

همۀ ما در زندگی رازی ناگفتنی، همۀ ما در زندگی رازی ناگفتنی، تاسفی چاره ‌ناپذير، رويايی دست ‌نيافتنی و عشقی فراموش‌ نشدنی داريم.
|ديگو مارچی|ترجمۀ عباس مخبر

دکتر شریعتی:

زن اگرپرنده آفریده می شد، حتما “طاووس”بود.
اگرچهار پا بود، حتما “آهو”بود.
اگرحشره بود، حتما “پروانه”بود.
او انسان آفریده شد، تا خواهر و مادر باشد و عشق…

زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست.
تا حدی که یک گل، او را راضی می کند،
و یک کلمه، او را به کشتن می دهد.

پس ای مرد، مواظب باش،
زن ازسمت چـــپ، نزدیک به قلبت ساخته شده، تا او را درقلبت جا دهی.
شگفت انگیز است!
زن درکودکی درهای برکت را به روی پدرش می گشاید،
درجوانی دین شوهرش را کامل می کند،
و هنگامی که مادرمی شود، بهشت زیر پای اوست.
قدرش را بدانیم…

💝”تقدیم به تمام بانوان ایران زمین”💝
‌15 بهمن روز زن پیشاپیش مبارک 🌺

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.