اهداف بهمن ماه 99

نرمش، پیاده روی و ماساژ شکم
نقاشی کوچک، نوشتن
گوش دادن پادکست، خواندن کتاب
سایت و پیج، اینترنت
نوشتن متنی برای چگونگی تغییر و پیشرفت، کارهایی که کردم و می شود کرد
از اول آموزش‌های شاهین تا آخر جعبه ابزار با بولت ژورنال
خرید دفتر و اتود برای تشویق خودم

تجربه های نو
کتاب خواندن با کتابراه، کتاب باز
گوش دادن پادکست
موسیقی
قهوه و وافل کاراملی

دیدگاهتان را بنویسید