زن امروز

🔅زن امروز نسبت به زن دیروز ، بیشتر به وسواس فکری واسترس دچار می شود و این سوال آغاز می شود که این همه دستاورد رنگارنگ ، برای زن امروزی آرامش خلق کرده است یا خیر ؟

آیا زنان نسبت به ماد
ران خود خوشحال ترند ؟

زنان امروز جسارت زیستن خود واقعی شان را دارند ؟

چرا زن امروزی مردانه شده است و جذابیت خود را به عنوان جنس مونث از دست داده است ؟

آیا قوی بودن زن امروزی ساختگی نیست ؟
🔅این نیاز وسواسی برای مشغول بودن و مولد ماندن مانع از آن شده است که زن احساس خسران و زیان فزاینده ای را تجربه کند . اما این چه خسرانی است؟
و هزاران سوال دیگر که بر ذهن زنان امروزی هجوم می آورد !

❇️در این وبینار می خواهیم به این سوالات عمیق زنان بپردازیم .

🔅مفهوم زنانگی در زندگی زنان را بررسی کنیم و توصیح دهیم چرا زنان این مفهوم ابدی _ ازلی را از خود جدا می کنند ؟

🔅شما نیز به این 150 دقیقه عمیق و شیرین دعوت شده اید .

❇️اصالت وجود تنها راه حل زن امروزی ست و عصاره این اصالت زنانگی ست .

لینک ثبت نام وبینار 👇

https://eseminar.tv/wb21643

دیدگاهتان را بنویسید