انسان و معنا

🔸سطرهایی که آلن وتز تو “کافه پولشری” نوشته هر کلمه و جمله ش یک دنیا حرف دارد:

*اگه بچه داشتم، پسر یا دختر، ازش نمیپرسیدم : “مشقهاتو نوشتی یا نه؟”میگفتم: “خوب عشق کردی؟”
و اگه احیانا هنوز این کارو نکرده بود، فحش بارونش میکردم.
بهش میگفتم: “پس منتظر چی هستی؟ منتظری همه ی دندونهات بریزه؟ ها؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی عمرِ نوح داری؟ پس کی می خوای شروع کنی؟ کی؟ وقتی بازنشسته شدی؟ وقتی نصف عمرت هدر رفت؟ محضِ رضای خدا بجنب! …
نکنه بی عشق، سقط شی! برو پیِ عشق!*

🔸عشق کیمیایی هست که مس را زر می کند و کلوخ و صخره ی خارا را هم نرم. در زندگیم از آدم های بسیاری ترسیده ام اما بی شک جماعتی که بیش از همه مرا می ترسانند آنهاییند که زبان عشق را نمی فهمند و از آن رویگردانند.

🔸عشق به طرز عجیبی قدرت ویران کنندگی و ساختن را با هم دارد. ویران کردنش می تواند خیلی طاقت فرسا باشد آرام و قرار را بگیرد و حتی انسان را به موجودی تلخ، متوقع و پرخاشگر تبدیل کند.

اما در رویکرد مثبت، لبه ی دیگر تیغ عشق سازندگی است. ویران کردنی هم اگر باشد در این حالت برای ویران کردن نا امیدی ها و نقاط منفی است. انسان عاشق رشد می کند به جای اینکه سرخورده و تلخ و منزوی شود
🔸باری با ورود عشق به هر مساله ای از جمله فرآیند شغلی یک فرد، دقیقا می توان اثر همین خاصیت کیمیاگری و اعجاز آن را دید.
وقتی پشت کاری که انجام می دهی هدف و رسالتی مبتنی بر عشق (از هر نوعش) تعریف نکرده باشی نمی توانی احساس رضایت را تجربه کنی. شاید به همین دلیل است که وقتی وارد مسیر مورد علاقه ات می شوی سختی های راه نگرانت می کنند اما این فقط فرصتی است برای ساختن روی ویرانه هایی که در خودت تلمبار نموده ای.
ساختن خانه و شهری جدید با نیروی قدرتمند عشق.
🔸پ.ن:خورشید عشق بر هر چیزی بتابد، بالندگی و رشدش ناگزیر است.☀️🌱
@hadiskhodadad

دیدگاهتان را بنویسید