فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

کلبه رؤیایی

کلبه ای شاد و سر سبز و خرم
درون جنگلی از افکار و اوهام
پر از افکار و آرزوهای قشنگ و رنگارنگ
گوشه ای سرزمین سر سبز و رویایی رنگین کمان
گرم و دلچسب، راحت و مهیا، گوشه ای دنج برای تمام تنهایی ها و اوقات فراغت
جایی که همیشه با وجود همه شرایط، موجبات خوشحالی و سلامتی ات می شود.
واقعا همیشه دلم همچین جایی را می خواهد تا بهش پناه ببرم و دوباره انرژی بگیرم.
خدایی تو این شرایط کرونایی و اوضاع بحرانی که دیگر نمی شود به راحتی سفر کرد
اگر در خانه بمانیم و افکار و آرزوهای قشنگ خودمان را بنویسیم، نقاشی کنیم و با آنها بلند پروازی کنیم،
خیلی بهتر است تا بریم شمال و جاهای خوش آب و هوا و جوج بزنیم، آخرش متهم به بی شعوری شویم.

یک دیدگاه بنویسید