مشاوره خرید گل و گیاه

آیا شما هم اهل نگهداری گل و گیاه در خانه، تراس، پاسیو و گلخانه هستید؟
آیا شما علاقه ای به گل و گیاه دارید؟
آبیاری و غبار پاشی روزانه را دوست دارید؟
دوست دارید چه گلهایی داشته باشید؟
کدام گل را بیشتر از همه دوست دارید؟
در حال حاضر چه گلهایی در خانه دارید؟
فضای خانه یا مورد نظرتان چه شرایطی دارد؟
شما تجربه نگهداری از چه گلها و گیاهانی را داشته اید؟
کامنت بگذارید و اسم بهترین گلهایی را که بهشان علاقه مندید را بفرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید