زن ها چگونه اند؟

زنی که…
🔻زنی که بلند می‌خندد “بی‌حیا” نیست، “سرزنده” است.
🔻زنی که وقت طلاق حقوقش را بخواهد “دزد” نیست، “آگاه” است.
🔻زنی که بلد است حقش را بگیرد “سلیطه” نیست، “توانمند” است.
🔻زنی که هیچ‌گونه مزاحمت و آزار را برنمی‌تابد “مادر فولاد زره” نیست، “آزاده” است.
🔻زنی که تنها به سفر و راه‌های دور و دراز می‌رود “ول” نیست، “جهاندیده” است.
🔻زنی که طلاق گرفته “مطلقه” نیست، “مجرد” است.
🔻دختری که ازدواج نکرده “ترشیده” نیست، “مستقل” است.
🔻زنی که شوهرش مرده “بیوه” نیست، زن “مجرد” است.
🔻زنی که ظاهر جذابی دارد “جیگر” یا “هلو” نیست، “زیبا” است.
🔻زنی که تنها با فرزندانش زندگی می‌کند “بی‌سرپرست” نیست، “سرپرست خانوار” است.
🔻زنی که هنرمند فعال در اجتماع است “هرجایی” نیست، ” مایه افتخار” است.
🔻دختری که باکره باشد “دست‌نخورده” نیست، “دوشیزه” است.
🔻دختری که نامزدی‌اش به هم خورده “دست‌خورده” نیست. “دل‌شکسته” است.
🔻زنی که نگران زنان سرزمینش باشد “فمنیست کله‌خراب” نیست، “دلسوز” است.
فرهنگ لغاتمان را اصلاح کنیم. خشونت‌ها خودبخود کاسته خواهد شد. با هم مهربان باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید