فصل پاییز

بهار و پاییز
دو فصل متضاد، شکوفایی و خزان طبیعت

پاییز
فصل گلهای داوودی،
فصل انار، نارنگی، لیمو و پرتقال

کروتون از گلهایی که رنگ و بوی پاییزی دارد، در انواع و رنگهای متنوع
کروتون رسمی، کروتون پرتقالی، کروتون پا مرغی، کروتون ریش ریش، کروتون خال طلایی، کروتون گور خری

دخترک همینطور که قدم میزد و باد گیسوان طلایی اش را نوازش می کرد از خودش می پرسید آیا لحظات غمگین و سخت زندگی هم فصل خزان دارند؟ تا برسم به آخر قصه روزهای پر غصه، به پایان داستان غم انگیز حسرت و امید. دخترک کبریت فروش نبود.

چالش پاییزی:
قصه دخترک را از نو بنویس، برایش شمع روشن کن و تولد بگیر، باهاش آشتی کن و دنیای رنگارنگ دخترانه اش را با آرزوهای کوچک بزرگ عاشقانه خودت دلگرم و زیبا کن.
من و دوستان من شایسته بهترینها هستیم. بهترین از خوبیها و خوشیها

دیدگاهتان را بنویسید