تکالیف روز چهاردهم و پانزدهم

تکالیف روز چهاردهم و پانزدهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه

پنجشنبه ۹۹/۱/۱۴
نامه به پول ۱۵ دقیقه
کتاب خواندن ۳۰ دقیقه
تماس با پایگاه قدرت
نوشتن و ارسال تکالیف درس ۱۳
خانه داری ۵ تا پومودورو
پیاده روی ۳۰ دقیقه
دیدن تلویزیون ۴ تا پومودورو
نقاشی ۴ تا پومودورو

سلام به پول عزیز
پول عزیز، می دانی که به هر حال هنر و آثار هنری زبان گویای بسیاری از ایده ها و افکار و مروج فرهنگ و هنر هر جامعه ای هستند و نمی شود گفت که چون درآمد اقشار جامعه پایین است و همین چیزی هم که دارند به زور کفاف زندگیشان را می دهد، نباید برای هنر و فرهنگ ارزشی قائل شد و برای آن هزینه کرد. نمی شود به فرهنگ و هنر بهایی ندهیم و از هنرمندان حمایت نکنیم و انتظار جامعه ای ایده آل را داشته باشیم.
به نظر من خیلی هم باید برای هنر و آثار هنری ارزش قائل شد و برای اینکه با آثار فاخرتر و ارزشمندتری از سوی هنرمندان باشیم، باید از هنرمندان و آثار هنری آنان حمایت کرده و به نشر و ترویج فرهنگ و هنری که می آفرینند کمک کنیم.
شنیدی که می گویند، هنرمندان به خصوص نقاشان جامعه از اقشار کم درآمد هستند چون از هنر که نمی شودپول درآورد و هنر برای ما نان و آب نمی شود. اصلا چون نقاشی و… از ضروریات و نیازهای اصلی زندگی نیستند، مردم برای هنر هزینه نمی کنند و راضی نیستند پولشان را برای این جور چیزها خرج کنند، چون خیلی چیزهای واجب تر هست که باید به آنها برسند تا از زندگی عقب نمانند و بتوانند به زنگی ادامه بدهند.
پول عزیز به نظر من باید برای آثار هنری و ترویج هنر هزینه شود و این فرهنگ جا بیافتد که به هنر و آثار هنری ارزش قائل شویم و بیشتر به آن بها بدهیم. امیدوارم وضعیت مالی و معیشتی هنرمندان هر روز بهتر از قبل شود و ما هنرمندانی پولدار بافرهنگ و بی درد داشته باشیم. امید وارم با رفع دغدغه معیشتی هنرمندان بتوانیم جامعه ای زیباتر پویاتر و با فرهنگ تر داشته باشیم و به سمت تعالی و کمال پیش برویم. الهی آمین.

جمعه ۹۹/۱/۱۵
نقاشی ۸ تا پومودور
کتاب خواندن ۱۵ دقیقه
خانه داری ۴ تا پومودورو
دیدن تلویزیون ۴ تا پومودورو

سلام پول عزیز می دانی چند وقت است که به من سری نزدی؟ من این روزها به شدت به پول احتیاج دارم تا بتوانیم به کارهایی برسم که هم واجب هستند و هم مستلزم صرف هزینه. من پول لازم دارم تا بتوانم قسط بدهم و یک لب تاب تهیه کنم تا کارهایم بهتر و سریعتر انجام شود. من به پول احتیاج دارم تا بتوانم هزینه های شخصی خودم را تامین کنم و استقلال مالی داشته باشم. من به پول احتیاج دارم تا بتوانم به کارهایی که علاقه مندم اما شاید واجب نباشد برسم تا بتوانم به افکار و ایده هایی که دارم رنگ عمل بزنم و آنها را امتحان کنم، برای من که تازه کار و در ابتدای مسیر رشد و شکوفایی هستم آزمودن و کسب تجربه خیلی می تواند مفید و اثر گذار باشد تا آینده بهتری را رقم بزنم.
پول عزیز با من باش، به یاد من باش.

دیدگاهتان را بنویسید