تکالیف روز پنجم و ششم

تکالیف روز پنجم و ششم دوره پرکاری و پولسازی در خانه

چهارشنبه ۹۹/۱/۶
نامه به پول ۱۰ دقیقه
کتاب خواندن ۱۵ دقیقه
مطالعه از سایت ۳۰ دقیقه
پیاده روی ۳۰ دقیقه
تماس با پایگاه قدرت ۱۰ دقیقه
خانه داری “۶ تا پومودورو
پرسش از پشتیبان ۳۰ دقیقه
گوش کردن درس ششم ۲ تا پومودورو
نوشتن و ارسال تکالیف ۲ تا پومودورو
کلاس آنلاین ساعت ۲۰
نوشتن ۲ تا پومودورو
نقاشی

سلام و صبح بخیر جناب پول
چه خبر؟ خوبی خوشی؟ دماغت چاق است؟ حال و اوضاع از چه قرار است؟
داشتم فکر می کردم وقتهایی که پول نداریم چقدر سخت می گذرد. برای انجام هر کاری نگرانیم، همش می ترسیم که نکند خرج اضافه باشد، اصلا این کار فایده ای دارد و به خرجش می ارزد؟ یا نه؟ همین طور تو فکر بکنم و نکنم کار ها ذهنمان را مشوش می سازد، آخرش هم به چه کنم چه کنم می افتیم، بعد می گوییم ای بابا این هم شد زندگی؟ هر کاری می خواهی بکنی هر غلطی می خواهی بکنی مدام باید دو دو تا چهار تا کنی که کم نیاوری، مبادا خرج اضافه بتراشی و به کنسی برسی.
وقتی پولی نداشته باشی، انگار فقر و بد بختی یقه ات را گرفته و ول نمی کند، انگار سایه غم و حسرت را روی زندگی ات پهن کرده اند و چاره ای جز سوختن ساختن نداری.
خدا برای هیچکس نداری و بی پولی نخواهد که بد دردی است، الهی آمین
اما آدم هایی که دل دریایی و روح بزرگی دارند و معنی واقعی زندگی کردن و انسانیت را فهمیده اند، ممکنه پولدار هم نباشند، اما خیلی خوب و راحت زندگی می کنند، یه جوری که آدم نسبت به آنها غبته می خورد و دلش می خواهد باهاشان معاشرت داشته باشد و از روحیه مثبت و انگیزه آنها انرژی بگیرد. این انسانهای خود ساخته و با مرام دل همه را می برند و دیگران را جذب خودشان می کنند.

پنجشنبه ۹۹/۱/۶
نامه به پول ۱۰ دقیقه
انتشار محتوا ۲ تا پومودورو
نوشتن ۳تا پومودورو
پیاده روی ۳۰ دقیقه
تمرین ضبط پادکست ۳۰ دقیقه
کامنت نویسی ۲ تا پومودورو
خانه داری ۶” تا پومودورو
کلاس آنلاین ساعت ۲۰
گوش دادن درس هفتم ۲ تا پومودورو
نقاشی

سلام سلام صبح زیبای بهاریتان بخیر
سلام می کنم به پولهای نو تا نخورده لای قرآن، که قرار بود عیدی مان باشد، اما اگر به خاطر کرونا نشد که نشد، همانجا ماند تا بعد ….
سلام می کنم به پولهایی که هر روز یا هر چند وقت یکبار مادر برای صدقه دادن و رفع بلا و گرفتاری تو قلک می اندازد تا سر ماه به نیازمندان بدهد.
سلام می کنم به پول حلال و پربرکتی که همراه خودش دنیای عشق و محبت می آورد و با خلوص نیت خرج می شود. سلام به تمام عشق و سعادتی که پول به همراه می آورد.
سلام به پول تو جیبی هایی که مادر و پدر ها بهمان می دهند تا هوای ما را داشته باشند و ما دست خالی نمانیم. سلام به پول به حامی لحظات نداری و گرفتاری.

دیدگاهتان را بنویسید