تکالیف روز بیست و چهارم و بیست و پنجم

تکالیف روز بیست و چهارم و بیست و پنجم دوره پرکاری و پولسازی در خانه

یکشنبه ۹۹/۱/۲۴
کتاب خواندن ۳۰ دقیقه
وبلاگ خواندن ۳۰ دقیقه
کامنت نویسی ۲۰ دقیقه
نامه به پول ۲۰ دقیقه
تولید و انتشار محتوا ۳۰ دقیقه
نوشتن و ارسال تکالیف ۲ تا پومودورو
پیاده روی ۲۰ دقیقه
گوش دادن درس ۲۱ – ۲ تا پومودورو
پادکست ۱۵ دقیقه
خانه داری ۴ تا پومودورو
۱۰ تا ۱۰ دقیقه

سلام پول – سلام، کجا هستی؟ آیا صدایم را می شنوی؟ چقدر از ما دور شده ای؟ چرا جوابم را نمی دهی؟ مگر با ما قهر کردی؟ آخر ما که با هم دوست هستیم. دوستان باید هوای همدیگر را داشته باشند و قدر همدیگر را بدانند.
درسته که من دارم با سرعت لاک پشتی قدم بر می دارم و پیش می آیم، لطفا ناراحت نشو چون من حواسم به تو هست، لطفا با من قهر نکن، از من دور نشو و هوای مرا داشته باش.
من برای رسیدن به موفقیت و داشتن پول با امید و انگیزه حرکت می کنم تا به اهدافم برسم. من با کلی ایده و پیشنهادات جالب و دوست داشتنی در انتظار روز دیدار و برآورده شدن آرزو هایم، به سوی تو حرکت می کنم، لطفا به یاد من باش.

دوشنبه ۹۹/۱/۲۵
کتاب خواندن ۲۰ دقیقه
نامه به پول ۱۰ دقیقه
تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو
نوشتن ۳ تا پومودورو
گوش دادن درس ۲۲ – ۲ تا پومودورو
بررسی چند تا سایت بذای انتخاب قالب ۲ تا پومودورو
طراحی‌ نمای اول سایت ۲ تا پومودورو
خانه داری ۶ تا پومودورو
۱۰ تا ۱۰ دقیقه

سلام به پول عزیز و نازنین
دوست دارم توی چند تا کار خیر مشارکت داشته باشم، این کارها احساس خوبی به آدم می دهد و رضایت خاطر را فراهم می کند. پس لطفا هر چه زودتر خودت را برسان من با آغوش باز به استقبالت خواهم آمد، بیا که تو را چشم در راهم شبا هنگام.

دیدگاهتان را بنویسید