از زبان اشیاء

تمرين شماره سوم: از زبان اشیا

#تمرين: […]
———————

فرش

اینقدر رویم قدم نزن سر گیجه گرفتم
گلهایم را آب بده پژمرده نشوند
گرد و خاکها تو حلقم است یکم منو جارو کن
کمرم شکست کمد و مبل را از رویم بردار
من از شهر فرش آمدم، تابلو فرشم
به تارو پودم قسم، من کالای گرانبهایی ام
فرش هم درجه دار و ارزشمند است، مثل قالیچه سلیمان
درسته که فرشم و فرش زمین می شوم اما
وقت خانه تکانی یک دستی هم به سر و روی ما بکش
از فرش تا عرش
لطفا با پای تمیز و بدون کفش وارد شوید

———————
تلویزیون

لامپم سوخت، خاموشم کن، بگذار یکم بخوابم
حد فاصله را رعایت کن برو عقب تر بشین
جعبه جادویی که می گن خودمم، تنوع و جاذبه ام را داری؟!!
چند ساعت برنامه؟ آخه مگر خواب و خوراک ندارید
بگذار خانه ساکت باشد، همیشه برنامه هست
یک فیلتر برای دیدن برنامه هام در نظر بگیر
دنیای صوت و تصویر منم
برو تو اتاق تلویزیونت را ببین نوعی از بچه را دنبال نخود سیاه فرستادن است؟
تلویزیون یا سینما خانگی، ما هم رشد کردیم
من دوست همه خانواده ها شدم، هر خانه یک تلویزیون
———————

قلم …

روان نویستم
بنویس تا اتفاق بیفتد
اینقدر فکر نکن، یکم بنویس
خدایی عجب خطی داری، کف کردم
خدایا خسته شدم چقدر باید بنویسم، جوهرم تمام شد
اینقدر خط خطی نکن سرم گیج رفت، خوش خط بنویس
خدایا ضعف کردم، این چرت و پرتها چیه می نویسی؟
دیوونه افکار و زبان شیوای تو شدم، همیشه باهات می مانم
از بس مرا تراشیدی، کارد به استخوانم رسیده
به تلاشت ادامه بده، حتما نویسنده خواهی شد
———————

گربه …

میو میو
چرا من باید تو خیابانها پلاس باشم
ما گربه های خیابانی مگه دل نداریم
موش و گربه بازی در نیار
گربه را دم حجله هم نمی کشند، لطفا با ما مهربان باشید
اگر شهر متمدنی داشتید، ما هم از زباله ها خوراک نداشتیم
چشم های ما را دیدید؟! چشم گربه ای، چشم قشنگ
گربه چکمه پوش از با مرامهای ماست
گربه شور نکن یعنی چی؟
پرشین کت چیست؟ گربه لوس و متمدن شده
———————

آسمان …

دلم هوای ابری و بارانی دارد
بعد از باران دلم رنگین کمان می خواهد
من به بازی ابر و باد و خورشید و ستاره دلخوشم
دلهایتان آسمانی
آسمان دلتان آبی و آفتابی
آسمان شبم را دوست داری یا روز
پهنای آسمانی وجودم جایگاه خوبی هاست
هوای پاک آسمان پاک
آسمان چشمهایتان درخشان و پر امید
هر کجا بروی آسمان همین رنگ است

دیدگاهتان را بنویسید