رامین جوادی

طراح وب

بلاگر

فریلنسر

عکاس

رامین جوادی

طراح وب

بلاگر

فریلنسر

عکاس

روزانه نویسی

10202010 خود شناسی

من دختر بهارم، فصل تعادل و شکوفایی، زاده اردیبهشت، دوستدار طبیعت، اهل هنر، خواهان زیبایی و آفرینش زیبایی، در نظر…

10202010 خارپشت و روباه

مشغول خواندن کتاب متفکران روس نوشته آیزیا برلین هستم تا از نثر زیبای مترجم کتاب، نجف دریابندری، بیاموزم و لذت…

10202010 خانه گلخانه

چقدر باد می آید و پنجره ها را به هم می کوبد. باد و سرمای پاییزی، خزان برگها و دلتنگی…

10202010 کودک درون

خدایا مرا در آغوش گرمت پناه ده و بیآرام. ای تو پناه بی پناهان حس بچه کوچولویی را دارم که…