رامین جوادی

طراح وب

بلاگر

فریلنسر

عکاس

رامین جوادی

طراح وب

بلاگر

فریلنسر

عکاس

روزانه نویسی

11202011 آدم ها با هم فرق دارند…

یکی هوای زندگی اش که ابری می‌شود به کنج اتاقش پناه می‌برد… درمان دردش تنهایی است و سکوت و زمان……

11202011 جنون شعری

خاطرات کودکی یادش بخیر جز به مادر دل نمیدادم به غیر روز و شب مشغول بازی و سرور بی خبر…

11202011 کلبه رؤیایی

کلبه ای شاد و سر سبز و خرم درون جنگلی از افکار و اوهام پر از افکار و آرزوهای قشنگ…

11202011 خبر بد سال 99

امروز خانه که رسیدم مامان نبود، یکم استراحت کردم اما خبری نشد، زنگ زدم و پیامک فرستادم جواب نداد، تا…