فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

روزانه نویسی

0120211 انسان و معنا

🔸سطرهایی که آلن وتز تو “کافه پولشری” نوشته هر کلمه و جمله ش یک دنیا حرف دارد: *اگه بچه داشتم،…

0120211 شنبه

شنبه یه سیب سرخه، شنبه یه سیب سرخه گازش بزن شیرینه، بپا کلاغ سیاهه، نیاد اونو بچینه چه سیب سرخی…

0120211 روزهای هفته

حس شما به روزهای هفته | بهانه‌ای برای نوشتن ۱۳۹۹-۱۰-۱۸شاهین کلانتریتمرین نویسندگی, خلاقیت بدون دیدگاه هدف این تمرین چیز عجیب…

0120211

حس شما به روزهای هفته | بهانه‌ای برای نوشتن ۱۳۹۹-۱۰-۱۸شاهین کلانتریتمرین نویسندگی, خلاقیت بدون دیدگاه هدف این تمرین چیز عجیب…