فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نویسنده:فاطمه علیخانی

0220212 داستان

در آغاز داستان بود. مرد غارنشین شتابان به نزد قبیله بازگشت و برخوردش را با یکی از جانوران ماقبل تاریخ…

0220212 دوست یابی

داشتن دوست دوست یابی چند وقتی است به این فکر می کنم، منی که در زمینه هنر و خلاقیت و…

0220212 ماه آخر سال

یک دفتر یا فایل ورد را به این ماه اختصاص بدهید و تمام ایده‌هایتان را در آن بنویسید. سعی کنید…

0220212 پدر یعنی

🌸” پدر ” يعني تپش درقلب خانه 💕” پدر ” يعني تسلط بر زمانه 🌸” پدر ” احساس خوب تکيه…