فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

جعبه ابزار نقاشی

برای نوشتن و کشیدن
کیف کوچک ابزار برای نقاشی و نویسندگی
کیف دوشی نسبتا بزرگ، بزرگتر از کیف فعلی
خرید پلنر و بولت ژورنال، اتود، خودکار سفید و نقره ای

یک دیدگاه بنویسید