احمد شاملو

دست ات را به من بده
دست های تو با من آشناست
ای دير يافته با تو سخن می گويم
به سان ابر که با توفان
به سان علف که با صحرا
به سان باران که با دريا
به سان پرنده که با بهار
به سان درخت که با جنگل سخن می گويد
زيرا که من
ريشه های تورا دريافته ام
زيرا که صدای من
با صدای تو آشناست.
#احمد_شاملو

دیدگاهتان را بنویسید