پدر یعنی

🌸” پدر ” يعني تپش درقلب خانه
💕” پدر ” يعني تسلط بر زمانه
🌸” پدر ” احساس خوب تکيه برکوه
💕” پدر ” يعني تسلي وقت اندوه
🌸” پدر ” يعني ز من نام ونشانه

🌸” پدر ” يعني فداي اهل خانه
💕” پدر ” يعني غرور و مستي من
🌸” پدر ” تمام هستي من
💕” پدر ” لطف خدابرآدميزاد
🌸” پدر ” کانون مهر و عشق و امداد
💕” پدر ” مشکل گشاي خانواده

🌸” پدر ” يک قهرمان فوق العاده
💕” پدر ” سرخ ميکندصورت به سيلي رخ فرزند نگردد زرد و نيلي
💕” پدر ” لطف خدا روي زمين است هميشه لايق صدآفرين است…

💕تقدیم به همه پدران سرزمینم
💕پیشاپیش روز پدر مبارک

🎼🍃🌹✌️🏻♥️🎼👇

دیدگاهتان را بنویسید