فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

امید چیست؟

امید آن موجود بالداری است
که می‌ نشیند روی روح، و می‌خواند نغمه بی‌کلام را، و هرگز باز نمی‌ایستد.

#امیلی_دیکینسون

@fantastic879
maryamhasanlu.ir

یک دیدگاه بنویسید