عشق چیست؟

“عشق نہایتِ آرامشه”
وقتی ‌که عشق‌را بشناسید آماده‌ انتشـــارِ
آن می‌شوید. “هر چقدر که میزانه”
عشق ‌ورزیدن‌ شما بیشتر باشه متقابلاً از
عشقِ بیشتری ‌برخوردار خواهید بود و به
مراتِب عشق ‌زیاد درونت ‌می‌جوشه
عشق‌هیچ ‌گونه اهمیتی‌ نمی‌ده که آیا فردِ
روبرو ارزش‌ دریافت آن‌ را دارد یا نه. هر
برخوردی‌ غیر از این‌ یک برخورد از روی ‌خساسَت است.

عشق خوب دیدن ‌است، خوب چشیدن است‌، خوب
بوییدن‌ و خوب زمزمه کردن است
عشق یک‌ مجموعه از تجربه‌های زنده‌ دائم طاهرانه
است و این همه نه که تنها “یک تعریف عشق است”
بلکه یک تعریف از زندگی‌ست
از مجله ‌هنری ‌نوژا

قلب پاک
انسان شیشه کثیف‌رو که پاک می‌کند حسش خوب
می‌شود “آن ‌وقت ببین‌ اگر” قلبت رو پاک کنی چی می‌شه!!!
چقدر خوب می‌شود اگه آدمها کینه
و دیدگاه بد را “از خودشون ‌دور کنند به جاش یک”
قلب مهربون ‌را پرورش بدهند. عالی‌می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید