فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

عشق چیست؟

“عشق نہایتِ آرامشه”
وقتی ‌که عشق‌را بشناسید آماده‌ انتشـــارِ
آن می‌شوید. “هر چقدر که میزانه”
عشق ‌ورزیدن‌ شما بیشتر باشه متقابلاً از
عشقِ بیشتری ‌برخوردار خواهید بود و به
مراتِب عشق ‌زیاد درونت ‌می‌جوشه
عشق‌هیچ ‌گونه اهمیتی‌ نمی‌ده که آیا فردِ
روبرو ارزش‌ دریافت آن‌ را دارد یا نه. هر
برخوردی‌غیر از این‌یک برخورد از
روی ‌خساسَت است

عشق خوب دیدن ‌است، خوب چشیدن است‌، خوب
بوییدن‌و خوب زمزمه کردن است
عشق یک‌ مجموعه از تجربه‌های زنده‌ دائم طاهرانه
است و این همه نه که تنها “یک تعریف عشق است”
بلکه یک تعریف از زندگی‌ست
از مجله ‌هنری ‌نوژا
@noozhachannel

یک دیدگاه بنویسید