فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

موسیقی رویش

موسیقی رویش

مثلِ یک گلدان می‌دهم گوش به موسیقیِ روییدن
سهراب سپهری
زندگی با این جور گلها مثل ناز یخی، پتوس، سینگونیوم و …
همین قدر جذاب، شاداب و دلنشین است
هم زیستی مسالمت آمیز انسان و گیاه
که به انسان انرژی و انگیزه می دهد
انگیزه مثبت نگری، مفید بودن، سر سبزی و …
تا بداند و یاد بگیرد که زندگی همراه با تغییر و تحول است،
و لازم است به فکر رشد و پیشرفت خودمان باشیم تا ثابت و راکد نمانیم و پژمرده نشویم.

خدا را شکر که به فکر زیبایی و شادابی انسانها است تا با پویش و رویش به او برسند.

#رویش #روییدن #موسیقی #زندگی #زیستن #سهراب_سپهری #انگیزه #گل #گلدان
@bahar_e_jaan

یک دیدگاه بنویسید