خلاقیت

با خلاقیت؛ متفاوت بیندیشید، متفاوت عمل کنید و متفاوت زندگی کنید!
‌moalemekhalagh.com
‌خلاقیت مهارت جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر است و یکی از مشخصه‌های تمایز انسان با سایر موجودات زنده است.
‌تمام پیشرفت‌های انسان از بدو خلقت تاکنون هم متکی بر مهارت خلاقیت بشر بوده.
‌در حال حاضر هم افرادی در جامعه موفقند که این مهارت را در سطحی قابل قبول داشته باشند.
‌خبر خوب اینکه خلاقیت هم مثل سایر مهارت‌ها برای همه قابل یادگیری و توسعه است.
‌‌
و اما شما دوست عزیز،
‌خلاقیت‌تان در چه سطحی است؟
‌در جهت ارتقاء خلاقیت خود چه فعالیتی می‌کنید؟
‌برای توسعه خلاقیت فرزندان و یا سایر کودکان چه فعالیتی دارید؟
لطفا ‌در کامنت به اشتراک بگذارید تا دیگران هم استفاده کنند.

‌@koodakanekhalagh
‌#خلاقیت #خلاق #مهارت #مهارت_خلاقیت #فرزندان #کودکان #رسول_امید #سایت_معلم_خلاق

https://www.instagram.com/p/CIiQcf7AdVz/?igshid=8kpfmdeqz13z

دیدگاهتان را بنویسید