فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

نویسندگی چیست؟

کارِ نویسندگی مثل فوتبال نیست که طی یکی-دو سال فوتبالیست به اوج برسد و در سی سالگی هم ورزش را کنار بگذارد.
نویسندگی یک فرآیند خیلی طولانی و توام با تأمل، کسب تجربه و پیشرفت حلزونی است که برای تولید نتیجه‌ی مطلوب باید تا سنین میان‌سالی و پیری آدم‌ها ادامه داشته باشد.
|امیر احمدی آریان|
#جمله_درمانی

@shahinkalantari
Shahinkalantari.com

یک دیدگاه بنویسید