نویسندگی چیست؟

کارِ نویسندگی مثل فوتبال نیست که طی یکی-دو سال فوتبالیست به اوج برسد و در سی سالگی هم ورزش را کنار بگذارد.
نویسندگی یک فرآیند خیلی طولانی و توام با تأمل، کسب تجربه و پیشرفت حلزونی است که برای تولید نتیجه‌ی مطلوب باید تا سنین میان‌سالی و پیری آدم‌ها ادامه داشته باشد.
|امیر احمدی آریان|
#جمله_درمانی

@shahinkalantari
Shahinkalantari.com

دیدگاهتان را بنویسید