رامین جوادی

طراح وب

بلاگر

فریلنسر

عکاس

رامین جوادی

طراح وب

بلاگر

فریلنسر

عکاس

نوشته های بلاگ

نوشتن و زیستن

1399/9/1
روز اول آذر ماه ۹۹ هجری خورشیدی
روزی ابری و بارانی
تنها صدای شر شر باران به گوش می رسد و گاهی صدای رفت و آمد اتومبیل ها
همه جا خلوت، بازار گل مهرآباد خلوت و بیشتر غرفه ها بسته هستند.

یک دیدگاه بنویسید