مادر خوب و مادر بد

چطور یک مادر متعادل باشیم.
🔸️نکته هایی از کتاب ” مادر خوب و مادر بد “🔸️
بعد از یک دوره مبارزه با کرونا بلاخره توان پیدا کردم تا پست جدیدی بنویسم؟
کتاب نوشته “نهاله مشتاق” روان شناس بالینی است . کتاب نسبتا باریکی که قلمی دستوری ولی نسبتاروان دارد. تصویرگری جذابی دارد که به درک مفهوم کمک کرده است . سخن از احساسات مادران است، آن هم بخشی از احساسات که بسیاری از مادران نسبت به آن آگاهی ندارند یا از تناقضات آن سردرگم می شوند. در کتاب بیان شده که مطالعات روان شناسی نشان داده اند که آگاه شدن به احساسات ، امکان مدیریت و کنترل آن ها را بسیار بیشتر می کند. در زیر نکات کلیدی کتاب را برایتان آورده ام .
🔸️مادر کامل و بی نقص در دنیای زمینی امکان پذیر نیست : کتاب توضیح می دهد که در مورد مادری هاله ای از جدیت و انعطاف ناپذیری چارچوب های فرهنگی آن را فرا می گیرد. فرهنگ هیچ نوع تضادی در احساسات یا تفاوتی در سبک های مادری را مجاز نمی شمارد. در واقع مثل این است که که تنها یک احساس و یک روش برای مادر خوب بودن وجود دارد!در تصویر رایح فرهنگ، وجود خشم و نفرت در مورد مادر غیر قابل قبول است. تجربه ی عملی مادر بودن بسیاری اوقات تفاوتی فاحش با تعاریف فرهنگ دارد. وقتی مادری چنین تفاوت بین تصویرغالب فرهنگ و تجربه ی روزمره ی خود می بیند، احساس اضطراب و عذاب وجدان می کند.
🔸️خشم مادر می تواند منجر به رشد رابطه با فرزند شود! برای تمام مادران پیش می آید که گاهی حس پرخاشگرانه یا یک تصویر ذهنی خشونت آمیز نسبت به فرزند داشته باشند. مهم این است که مادر گنجایش خشم خود و فرزندش را داشته باشد. یعنی به آن فکر کند ولی اقدامی در مورد آن انجام ندهد. در کتاب اشاره شده که گاهی نادیده گرفتن فرزند به علت فشار احساس خشم در مادر است . آگاه بودن از خشم درجه ی مراقبت کنندگی مادر را بالا میبرد.
🔸️اگر خشم آن قدر شدید باشد که کنترل آن برای مادر مشکل ایجاد کند بهتر است در این مورد با یک متخصص مشورت نماید.
🔸️معمولا مادرانی که در کنار پرورش فرزند اهداف دیگری برای خود تعیین می کنند، احساس بهتری دارند. اینکه مادر خواسته هایی برای خود داشته باشد به معنای غفلت از نیازهای اساسی فرزند نیست.
🔸️حضور در گروه های مخصوص مادران در شناخت و مدیریت احساسات مادران نقش مهمی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید