فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

جنون شعری

خاطرات کودکی یادش بخیر
جز به مادر دل نمیدادم به غیر
روز و شب مشغول بازی و سرور
بی خبر از گردش دوران چو نور
داشتم من قلبی از شادی دچار
شیشه دل عاری از گرد و غبار
وه چه با سرعت گذشت آن روزگار
چند مشتی خاطره شد یادگار
کاش در دستان پر مهر پدر
کودکی آهسته میشد پشت سر
#مهرشید_قاسمی
@mehrshid_ghasemi

یک دیدگاه بنویسید