فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

تبریک به کافه گلنوش

خبر خبر خبر جدید
یک خبر خوب
کافه گلنوش بزرگتر شد
کافه گلنوش نو نوار شد
با یک تغییر دکوراسیون حسابی و کلی گل و گیاه خوشگل همراهتان هستیم
دو روز کاری سخت و مهم را پشت سر گذاشتیم و امروز عصر به نتیجه رسیدیم
غرفه مان را آب و جارو کردیم و نازنین جون نشست تا قیمت گلها را در بیاورد
استند فلزی گل را رنگ کردیم، کاشی برایش گذاشتیم و جای گل و گلدانها را تغییر دادیم.

یک دیدگاه بنویسید