فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

سلام، سلام

امروز یک نقاشی جدید گذاشتم از یک خانه باغ
یک جای دنج و سر سبز و خوش آب و هوا، پر از گل و گیاهان زیبا
تو نقاشی می شود چیزی را که در تصور داریم به تصویر بکشیم، یا ازش حرف بزنیم
شاید دیگران هم با ما همراه و همفکر باشند یا نظر بدهند و بهمان انرژی بدهند
مهم این است که ما با نقاشی کردن حال دلمان را خوب می کنیم، به دنیای خیالی خودمان فکر می کنیم و وقتی اثری را خلق می کنیم بهش رنگ و روح می دهیم
دم همه نقاشان دوست داشتنی مان گرم، الهی قلمتان سبز و پر برکت باشد
شما هم دوت دارید همچین جایی برای خودتان داشته باشید؟
جدیدا دلتان هوس چه چیزهایی را کرده، آرزوهای جدیدتان چی است؟

یک دیدگاه بنویسید