فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

کافه گلنوش

اینجا تهران کافه گلنوش، بازاچه گل و گیاه، بازارچه برو بیا، بازار گل مهرآباد
بازار گل مهرآباد، بازارچه گل و گیاه است، یک بازارچه پر از برو بیا
جایی پر از طراوت و تازگی، پر از شور و نشاط و انرژی، پر از حس خوب و سرزندگی، جایی برای مهربانی و آشتی با طبیعت و زمین پاک

یک دیدگاه بنویسید