جملات کوتاه

شـروع کن خوشبختی
جایش همینجاست کنار تو
نگذار زندگی ازمقابل چشمانت
بگذرد و تو فقط نظاره گر باشی
زندگی را زندگی
شخص یا پیر به دنیا می‌­آید یا جوان. کسی پیر نمی‌­شود. کسی جوان نمی‌­شود. من جوان بوده‌ام.
|بهمن محصص
@shahinkalantari
Shahinkalantari.com

اگر کاهو بکارید و‌ خوب رشد نکند آن را متهم نمی‌کنید. دنبال دلایلی می‌گردید که باعث شده است خوب رشد نکند. شاید آب یا کود کمی دارد یا شاید خورشید زیادی به آن تابیده است. اما وقتی با دوستان و افراد خانواده‌مان روبه‌رو می‌شویم آن‌ها را متهم می‌کنیم.
ولی اگر برخورد خوبی با آن‌ها بکنیم آن‌ها هم خوب برخورد می‌کنند، مثل کاهویی که خوب مراقب آن هستیم. متهم‌کردن هیچوقت اثر مثبتی ندارد؛ دلیل‌آوردن و قانع کردن دیگران هم همین‌طور؛ تجربهٔ من این را می‌گوید.
دلیل نیاورید، متهم نکنید، بحث نکنید، بلکه سعی کنید بفهمید. اگر بفهمید و نشان دهید می‌فهمید، می‌توانید دوست داشته باشید و موقعیت تغییر می‌کند.
|تیچ نات هان|

می‌توان زبان را همچون شهری قدیمی تصور کرد: مجموعه‌ای پرپیچ و خم، شکل یافته از گذر‌راه‌ها، میدان‌ها، خانه‌هایی که بخش‌هایی از آن‌ها در دوره‌های مختلف ساخته شده است؛ و این همه در محاصره‌ی شهرک‌هایی تازه‌ساز با خیابان مستقیم و خانه‌های هم‌شکل.
#وینگنشتاین
میل به داستان در آدمی ریشه‌دار است.
چرا که می‌خواهد آنچه را که از دست داده است، دوباره از آنِ خود سازد.
|مجید نفیسی|

بهترین چیزها آموختن است. پولتان را ممکن است بدزدند یا از دست بدهید؛ قدرت و سلامتی تحلیل می‌رود؛ اما آنچه به ذهنتان سپرده‌اید، برای همیشه متعلق به شما خواهد بود.
|لوئیس لامور|

@shahinkalantari
Shahinkalantari.com

دیدگاهتان را بنویسید