فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

خانه گلخانه

چقدر باد می آید و پنجره ها را به هم می کوبد.
باد و سرمای پاییزی، خزان برگها و دلتنگی روزهای کوتاه
من دلم شنیدن صدای خوش پرندگان، نغمه رود و طراوت باران می خواهد، دلم یک جای دنج با کلی ایده و وسایل جذاب و کاربردی، کلی رنگ و لعاب و تر و تازگی می خواهد برای کار گردن و خلق زیبایی و به یادگار گذاشتن اثر هنری، برای خلق زندگی پر از شور و نشاط و انرژی

مثل خانه ماشین سفری و یا گلخانه سیار، گل و گلدان، اثار هنری، صنایع دستی و جای کوچکی برای استراحت و زندگی کردن. زندگی در انبوه چیزهای مورد علاقه و دلخواهم که هیچ وقت ازش دلگیر و خسته نشوم و برای داشتن و بودنش افتخار و مباهات کنم.

یک دیدگاه بنویسید