فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

کودک درون

خدایا مرا در آغوش گرمت پناه ده و بیآرام. ای تو پناه بی پناهان
حس بچه کوچولویی را دارم که از مهر و محبت اطرافیان محروم مانده، مورد بی مهری قرار گرفته و کسی سراغش را نمی گیرد. آن هم بعد از چند ماه تلاش و کوشش برای روی پا ایستادن و مستقل شدن، تنهای تنها، انگار نه انگار که کس و کاری دارد و هنوز قلبش به خانواده گرم است.
من کودک درونم را در آغوش می کشم و نوازش می کنم، دلم می خواهد کمی آرام بگیرد تا باهم استراحت کنیم و بعد دوباره به اهداف و آرزوهایمان فکر کنیم. ببینیم که دلمان می خواهد چه کار کنیم و چه کاره شویم. کودک درونم بلند پروازی می کند و در خیالم به هر چه دوست دارد و در دسترس می بیند سرک می کشد …
ای کاش هر چه زودتر به آنچه که در میل و آرزویش است برسد و در دنیای خیال انگیزی که می سازد آرام و قرار بگیرد. در کمالی از وجود من که خود ساخته و پویاست. الهی آمین

یک دیدگاه بنویسید