فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

خود نگری

چقدر خسته ام!!! دلم یک دل سیر خواب می خواهد و کمی تفریح درست و حسابی
فروش داشتم، آمدم غذا پختم، ظرف شستم و لباس شویی را روشن کردم.
حالا باید کمی فکر کنم برای روزانه نویسی و تهیه پست
شام بخورم، مسواک بزنم و بروم بخوابم.

جدیت و پیگیری ام برای کار خیلی خوب و راضی کننده است، اما کمی استراحت و تفریح هم لازم است تا از تب و تاب شور و اشتیاق نیفتم. طوری که دلزده و ناراحت نشوم.
خدایا کمکم کن تا بتوانم کاری را که مناسب و مورد علاقه خودم است راه بیاندازم، کاری که پشتوانه امروز و فردای من باشد. کاری کنم کارستون

یک دیدگاه بنویسید