فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

من می توانم

دنبال فروش عالی هستم
می خواهم یاد بگیرم خوب و زیاد بفروشم و ازش سود ببرم.
من می توانم در هر دو زمینه گل و گیاه و هنر موفق و سربلند باشم.
من سالم و توانمند هستم، من سرشارم استعداد و ذوق و توانایی
من می خواهم، من می توانم

یک دیدگاه بنویسید