فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

یا لطیف

خدا را شکر که با موهبت رویش گلها ما را به زندگی امیدوار می کند.
دو سه روزی است غنچه های بوته گل محمدی مان شکفته اند و
مهمان واپسین روزهای شهریور ۹۸ هستند.
.
همیشه دوست داشتم تا بتوانم انواع گل رز و سرخ را داشته باشم و ازشان نگهداری کنم.
هر صبح چندین شاخه از بهترین گلها را بچینم و زینت بخش روز مرگیهای دخترانه ام کنم.
آرزوی داشتن این جور دلخوشی ها برای زندگی اصلا خالی از لطف نیست.
حداقلش این است که انگیزه و انرژی لازم برای بودن و خواستن را برایت محقق می کند.

زندگی تان زیبا، لحظه هایتان گلباران

شما هم همچین دلخوشی هایی دارید؟

یک دیدگاه بنویسید