یا لطیف

خدا را شکر که با موهبت رویش گلها ما را به زندگی امیدوار می کند.
دو سه روزی است غنچه های بوته گل محمدی مان شکفته اند و
مهمان واپسین روزهای شهریور ۹۸ هستند.
.
همیشه دوست داشتم تا بتوانم انواع گل رز و سرخ را داشته باشم و ازشان نگهداری کنم.
هر صبح چندین شاخه از بهترین گلها را بچینم و زینت بخش روز مرگیهای دخترانه ام کنم.
آرزوی داشتن این جور دلخوشی ها برای زندگی اصلا خالی از لطف نیست.
حداقلش این است که انگیزه و انرژی لازم برای بودن و خواستن را برایت محقق می کند.

زندگی تان زیبا، لحظه هایتان گلباران

شما هم همچین دلخوشی هایی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید