فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

عادتهای جدید من

عادتهای جدید دخترک شاغل

جارو کردن
تمییز کردن شیشه
گردگیری و دستمال کشیدن
آبیاری و غبار پاشی گلها
چیدن گلدانهای دوبر ویترین
نوشتن موارد خرید و محاسبه
سوراخ کردن گلدانها
تعویض گلدان
راه انداختن مشتری
مرتب کردن و جابه جایی گل و گلدان، خاک و ….

غذا پختن
ظرف شستن
مرتب کردن خانه
آب دادن به گلها
حمام و نظافت
مدیریت پسماندهای خشک و تر
جمع کردن لباس های کثیف و شستن و خشک کردن

حمام کردن حداقل یک روز در میان
رفتن سر کار، حداقل ۸ ساعت کاری
عوض کردن لباس هر دو سه روز یکبار
روز نخوابیدن، ترک خواب ظهر
ارتباط با مردم و تمرین فروش

شنبه قورمه سبزی،
یکشنبه فلافل، تن ماهی
دوشنبه سوپ، ماکارونی
سه شنبه لوبیا پلو، املت
چهار شنبه خوراک مرغ، خوراک لوبیا
پنجشنبه هویج پلو، خورا کدو
جمعه آش، قیمه

یک دیدگاه بنویسید