فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

آب گرفتگی غرفه

خراب کاری در غرفه

پاره شدن شلنگ کولر و آب برداشتن غرفه تو روز دوم تططیلی محرم
همه چیز خیس و غرق در آب، گلها، میز و صندلی، میز و کشوها و وسایل رو و داخل آن
سطل آشغال پر از آب، دستگاه پز، گلدانها، وسایل روی زمین پایین قفسه، سبد کنار روشوییو دستمالهایش خیس غرق در لجن، فاکتورها، دفترها نایلونها

خلاصه روز دوشنبه شروع هفته کاری پر جنبو جوشی بود، حسابی تمیز کاری و جارو پارو کردیم، درد سر بیشترش هم برای بیتا جان بود که وقتی بذای آب دادن به گلها به غرفه آمده بود، از اوضاع با خبر شده و به داد غرفه رسیده بود، دفتر و کاغذها را روی میزها پهن کرده، صندلی ها را جمع و به آن یکی غرفه برده بود، روی میز زیر شیشه روزنامه پهن کرده بود تا بیشتر از این تبله نکند، وسایلی که پر آب شده بود را خالی کرده بود، دستگاه پز و دفترها و کلی دستمال و حوله را جمع کرده به خانه برده بود تا خشکشان کند و یا آنها را بشوید.

ماهم که رسیدیم به غرفه، کشوها، دفترها و جا دستمال کاغذی را تو آفتاب پهن کردیم تا خشک شود. زیر قفسه کنار دیوار را خالی کرده و دوباره چیدیم، کف غرفه را حسابی جارو زدم، آشغال و وسایل خراب شده به درد نخور را جمع کردیم. میزها را خشک و تمیز کردیم و دوباره چیدیم.

اول صبحی یک کامپکت سه شاخه کد D۱۱ با یک گلدان سرامیکی گلدان کردم و فروختم. البته خوب شد بیتا جان زود رسید و دستگاه پز را آورد تا کارت بکشند.

خلاصه به خیر گذشت، خدا کند که گلهایی که زیاد تو آب بودند خراب نشده و نگندند.
به هر حال هر دو سه روز یکبار یک خونه تکونی و تمیز کاری حسابی داریم، از چیده ویترین و گلداهای وسط غرفه و قفسه ها گرفته تا جارو گردگیری…

بالاخره متوجه شدیم که با فشار آب زیاد زده بود شلنگ کولر را ترکانده و سوراخ کرده بود.
کارگر آمد و شلنگ کولر را به طور کلی عوض کرد، ما هم دریچه و بهم ریختگی ها را جمع و جور و مرتب کردیم.

یک دیدگاه بنویسید