جزیی از اقیانوس

تمرین: باز نویسی قصه

یک روز خوب تابستان تو ساحل یک اقیانوس، موج کوچکی زیر گرمای آفتاب همراه با نسیم خنکی که می وزید به سمت ساحل پیش می رفت. همینطور که بالا و پایین می رفت و اوج می گرفت، ناگهان متوجه موج های دیگر شد که با رسیدن به ساحل به شدت به صخره ها می خورند و از بین می روند.

ناله کنان با خودش گفت: آه خداوندا یعنی در آخر منم همانند آنها با برخورد با صخره ها نابود می شوم؟ در همان لحظه موج دومی که از کنارش رد می شد با دیدن او گفت:
سلام دوست من، چی شده چرا ناراحتی؟ به آسمان، خورشید و ابرها نگاه کن، گرمای هوا و آغوش دریا را حس می کنی؟ ببین چقدر همه چیز خوب است؟

موج اول گفت: مثل اینکه تو متوجه نشدنی که همه‌ی موجها به چه عاقبت دردناکی دچار می شوند و از بین می روند. موج دوم گفت: نه، انگار نفهمیدی که تو یک موج نیستی، بلکه جزیی از اقیانوس هستی.
————————

اگر نگاهمان به روشنی ها و جنبه های مثبت زندگی باشد و آن را فرصتی برای رشد و شکوفایی و بهتر بودن بدانیم، می توانیم با شاد زیستن به رسالت انسانی خود دست پیدا کنیم و موفق و پیروز باشیم.

شاید دلیل اینکه نمی توانیم از زندگی خود لذت و بهره کافی را ببریم این باشد که مانند این موج کوچک خوب نفهمیدیم که کجا و چه کاره هستیم؟ یا چگونه می توانیم از لحظات و امکانات زندگی خود لذت ببریم. شاید به آگاهی و فراست لازم نرسیدیم و هنوز چشم و گوشمان به روی زیباییها، فرصتها، امکانات و … باز نشده است.

شاید هنوز به تاثیر شگرفی که روی شادکامی، موفقیت، سلامتی و نشاط ما می گذارد پی نبریم، اما می شود آن را امتحان کنیم؛ و با اقدامات کوچک اتفاقات قشنگی را رقم بزنیم. با هر قدم و تجربه موفق اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتری پیدا کنیم و برای اقدامات بعدی و تجربه های شیرین تر نقشه بکشیم.

این خود ما هستیم که انتخاب می کنیم تا شاد و خوشحال، سعادتمند، پیروز و موفق و … باشیم. در دنیای واقعی، دیگران زندگی ما را تغییر نمی دهند، خود ما چنین می کنیم. قبول واقعیت نشانه قدرت است و اغلب برای آغازی دوباره، بهترین جا همین جاست.

نیچه می گوید: ما در رویداد های زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، موثر هستیم. پس می توانیم بهانه ها را کنار بگذاریم و با تغییر نوع نگرشمان، باغبان، قناد، نقاش و خالق فرصتهای ناب و دل پذیر زندگیمان باشیم. فقط کافی است تا از ته دل بخواهیم تا بتوانیم.

اکثر ما از چیزهایی که داریم راضی هستیم اما دوست داریم تا وضعیت و شرایط زندگی خودمان را بهتر و زیباتر کنیم و رضایت خاطر و آرامش بیشتری داشته باشیم. دچار تکرار و روز مرگی نشویم و با تصمیمات و اتفاقات متنوع و متفاوت زندگیمان را جذاب و دوست داشتنی کنیم و روحمان را جلا بدهیم. باید دریچه های نور و امید را به سوی زندگیمان باز کنیم. کاش همه مان به زیباترین و بهترین امید ها، آرزوها و اهداف زندگیمان برسیم، الهی، آمین

دیدگاهتان را بنویسید