تکالیف روز هجدهم و نوزدهم

تکالیف روز هجدهم و نوزدهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه

دوشنبه ۹۹/۱/۱۸
نامه به پول
تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو
نوشتن و ارسال تکالیف روز ۱۶ و ۱۷ – ۴۵ دقیقه
نوشتن قصه من ۲ تا پومودورو
کتاب خواندن ۳۰ دقیقه
نقاشی ۳ تا پومودورو
خانه داری ۶ تا پومودورو
جستجو برای پیدا کردن قالب سایت ۲ تا پومودورو

سلام به پول
من پول لازم دارم تا بتوانم با خریدن لب تاپ کسب و کار اینترنتی داشته باشم و به استقلال مالی برسم. مثلا اگر یکی دوتا از آثارم به فروش برسد و بتوانم سفارش کار بگیرم، خیلی کمک خواهد بود تا به اهداف کاری خودم نزدیکتر شوم. من با پول دوستم و حتما می توانم به هدفم برسم. من پول لازم دارم اما چه بهتر که با فروش نقاشی هایم و دستمزد زحماتم به آن برسم و بعد پا در راه رسیدن به اهداف و آرزوهایم بردارم.
خدایا کمک کن توکل و امید من به تو است.

سه شنبه ۹۹/۱/۱۹
نامه به پول ۲تا پومودورو
تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو
خانه داری ۵ تا پومودورو
کتاب خواندن ۳۰ دقیقه
کامنت نویسی ۲ تا پومودورو
نقاشی ۴ تا پومودورو
گوش دادن درس ۱۶ ۲ تا پومودورو
نوشتن و ارسال تکالیف روز ۱۸ – ۳۰ دقیقه

سلام به پول
سلام به روی ماهت، چرا اینقدر خیس و مچاله ای و مثل موش آبکشیده شدی؟
کجا بودی که این بلا سرت آمده؟ کی تو این زمانه اینجوری پول حمل می کند؟ یک دسته اسکناس تا خورده درون جیب شلوار؟ بدون محافظت و نگهداری، شلخته و بی سلیقه؟ لا اقل باید توی کیف پول نگهت می داشت، تا همچین اتفاقی برایت نیافتد. ان روزها و تو این زمانه این شیوه استفاده از پول یکم عجیب و دور از انتظار است!!! می بینی یکهو بهت می گویند مگر آدم عهد دقیانوسی که این کار را می کنی؟
الان دیگر اکثریت آدمهای جوامع شهری از کارت بانکی و کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند. چون هم کارها سریعتر و هم مطمئن تر پیش می رود، در ضمن اینکه موارد بهداشتی رعایت شده و با میکروب و انتقال بیماری هم مواجه نمی شویم. می دانی اصلا برای خودت خوب است سالم و تمیز و بی دردسر جا به جا می شوی و زندگی انسانها رو به تکامل و پیشرفت می رود. دیگر زمان حمل پول نقد سپری شده و باید یاد بگیریم که به سبک دیجیتال و زندگی الکترونیکی زیست کنیم و از مواهب آن بهره بگیریم. پس پیش به سوی زندگی دیجیتال ….

دیدگاهتان را بنویسید